Thông Tin Server Thông Tin Nhân Vật Thông Tin Lorencia
Phiên bản : Season 6.16 HOÀN HẢO NHẤT TRÊN PC 7 Class Season 6.16 Website : http://muhero.vn
Exp 100x (non PK exp 450x) Tỷ lệ Drop : 10% Trang Tài Khoản : http://id.muhero.vn
Tối đa Cánh Cấp 3 - Trang bị 380 Tạo Chúa Tể (DL) : 200 Level Trang Tải Game : http://id.muhero.vn/downloads
Giới Hạn Reset : 3 lần / 1 ngày Tạo Guild : 300 Level
Giới hạn 5 Acc / Máy tính Tạo Nhân Vật mới : 5 Rs 3000 Point Fanpages : https://www.facebook.com/muhero.vn
Antihack : vGuard 2022 Zen : 1.000.000 Groups :https://www.facebook.com/groups/muhero616
Sub Lộ trình phát triển:
1 7 ngày sau open drop lông vũ và HHHT
2 20 ngày sau open mở sự kiên Medusa + Boss Nhện Rakilon
3 30 ngày sau mở drop vũ khí rồng
4 60 ngày sau mở drop vũ khí + đồ 380
5 75 ngày sau mở drop Nguyên liệu 2.5
6 90 ngày sau mở all sự kiện
7 120 ngày sau mở drop Nguyên liệu quay w3
Sub Quái vật Giao dịch Hòm đồ PK Cửa hàng cá nhân Chaos Goblin Sự kiện
1 Không Không Không 0%
2 Không Không 100%
3 Không Không Không 100%
4 Không Không Không Không 80%
Tên Sự Kiện Sub Thời Gian Phần Thưởng Ghi Chú Cách Tham Gia
Huyết lâu Server 2,3,4 0:0, 2:0 ( 2 tiếng 1 lần )

Quảng trường quỷ Server 2,3,4 1:10, 3:10 ( 2 tiếng/lần)

Medusa Server 2,3,4 Mở sau Open

Thỏ Ngọc Server 2,3,4 1:50, 5:50 (4h/lần)

Sự kiện mùa hè Server 2,3,4 2:40, 6:40 (4h/lần)

Rồng vàng Server 2,3,4 0:10, 2:10 (2h/lần)

Rồng Đỏ Server 2,3,4 1:25, 5:25 (4h/ lần )

Phù Thuỷ Trắng Server 2,3,4 0:50, 4:50 (4h/lần)

Hỗn nguyên lầu Server 2,3,4 0:25, 2:25 (2h/lần)